lördag 27 augusti 2016

Fredagen den 26/8

Hej,

Nu är första skolveckan avslutad och den har gått över förväntan. Eleverna har alla jobbat fantastiskt bra. Nu i början har lektionssekvenserna varit något kortare, men kvalitén har varit hög.

De lärare som undervisar i de praktiskt-estetiska ämnena kommer att ha olika teman under läsåret. Just nu är det tema Afrika och vi försöker hoppa på tåget även i de teoretiska ämnena. Vi har bland annat använt Google street view och satelitkartor - vi har stått utanför Rösjöskolan och sedan sett skolan ovanifrån varpå vi zoomat ut och tagit oss ner till Afrika. Eleverna har sedan fått titta på olika sorters natur i ett antal länder och vi har diskuterat likheter och skillnader jämfört med Sverige.


Här gör vi framsidor till våra Afrika-häften.


Veckan avslutades med "Klassens timme". Veckans klassvärd planerar tillsammans med en vuxen en rolig aktivitet som sedan genomförs i klassen.

Trevlig helg!

torsdag 25 augusti 2016

Torsdagen den 25 augusti

Hej alla bloggläsare! 

Nu är skolan igång även om det än så länge är lite rörigt med nytt schema, nya lokaler och annat som ändrats sen förra läsåret. 

Under läsåret 16/17 kommer vi att ha ett nära samarbete med klass 4-6 som ligger vägg i vägg. Bland annat genom att vår nya lärare Johan undervisar i bägge klasser samt att vi delat in klasserna i tre grupper där grupperna överlappar klassgränserna något. Då det är nytt för oss alla så försöker vi de första veckorna att få till grupperna, samhörigheten mellan klasserna, samt trygghet i och mellan varandra. Vi kommer att berätta mer vid föräldramötet hur det är organiserat, men vi tror och hoppas att detta upplägg gynnar så väl eleverna som undervisningen. 

Nytt för i år är att varje skoldag inleda med en pulshöjande aktivitet. Våra idrottslärare och motorikpedagoger kommer att ansvara för detta. Detta börjar måndag vecka 36 (5/9) men då vi vill jobba in vanan så har vi i klassen redan denna vecka börjat med någon form av rörlig aktivitet direkt på morgonen. I dag var det följa John på fotbollsplanen och i morgon är vi i Idrottssalen. Eleverna behöver inte duscha efter aktiviteterna de två första veckorna. 

Vi har simning och bad på torsdagseftermiddagar även detta läsår. 

Vi hoppas att vi så snart som möjligt kan publicera schemat här på bloggen samt skicka hem ett i pappersform till eleverna.  Vi har varit tvugna att flytta runt på några praktiskt-estetiska ämnen vilket gjort att det tagit längre tid än planerat. Vi ber om ursäkt för det. 

Bilder från gårdagen:


Bild hos Lotta G. 

Hemkunskap i klassrummet. Vi skriver och målar vad vi äter till frukost. 

Genomgång av dagens schema. Vi använder både text, bild och tecken under våra samlingar. Eleverna är väldigt duktiga på att teckna och lär sig snabbt. I höst kommer vi även att ha "veckans tecken". 

NO med Johan. 

Trevlig torsdag! 
Hälsningar elever och personal! 

SLOTTET
På fritids bygger vi en koja, alla hjälps åt att samla pinnar och stenar. Vi njuter av det fina vädret.
Ha en bra kväll

onsdag 24 augusti 2016

Tisdag 23 augusti 2016

Hej och välkomna tillbaka till ett nytt läsår! 

Äntligen är det terminsstart och i förmiddags hade vi samling på skolgården där rektorn höll tal och våra 1:or släppte upp ballonger mot skyn. 


Ballongerna var svåra att se då solen lyste så stark, men det var en fin stund med mycket förväntan i luften. Nu är vi redo att börja det nya läsåret med allt vad det har att erbjuda. 

Vi visade de nya eleverna och lärarna runt på skolområdet så de vet var allt finns. Tillsammans med grannklassen (4-6) pratade vi om hur långt in i skogen man får gå bakom skolan (i vuxena sällskap) samt var lokalerna för de praktiskt-estetiska ämnena ligger. 

Eleverna har fått en plastmapp med viktiga papper att fylla i. Vi ber er vänligen att fylla i dem och lämna till oss så fort som möjligt. Det är bland annat kontaktinformation/medgivande/specialkost som vi behöver samla in. 

Alla föräldrar kommer bli inbjudna till ett föräldramöte i början av september. Då så väl rektor som vi personal deltar och ger ut viktig information inför läsåret och sådant som är bra att veta. 

Vi som jobbar i klassen detta läsår är precis som i våras Cilla, Asad, Ewa och Karin samt våra två nya kollegor Henri och Johan(även 4-6). 

Har ni några frågar så kontakta oss via våra telefonnummer till klassrummet eller fritids. 

Klassrum: 0859496737
Fritids: 0859496709 / 0739151709 

Lämna meddelande om vi inte svarar så kontaktar vi er så fort vi får tid. 

Vi hörs och ses! 
Hälsningar elever och personal i 1-4A