lördag 27 augusti 2016

Fredagen den 26/8

Hej,

Nu är första skolveckan avslutad och den har gått över förväntan. Eleverna har alla jobbat fantastiskt bra. Nu i början har lektionssekvenserna varit något kortare, men kvalitén har varit hög.

De lärare som undervisar i de praktiskt-estetiska ämnena kommer att ha olika teman under läsåret. Just nu är det tema Afrika och vi försöker hoppa på tåget även i de teoretiska ämnena. Vi har bland annat använt Google street view och satelitkartor - vi har stått utanför Rösjöskolan och sedan sett skolan ovanifrån varpå vi zoomat ut och tagit oss ner till Afrika. Eleverna har sedan fått titta på olika sorters natur i ett antal länder och vi har diskuterat likheter och skillnader jämfört med Sverige.


Här gör vi framsidor till våra Afrika-häften.


Veckan avslutades med "Klassens timme". Veckans klassvärd planerar tillsammans med en vuxen en rolig aktivitet som sedan genomförs i klassen.

Trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar