måndag 21 oktober 2013

Läxor

Det är inte alla elever som har läxor. Läxor är något som vi tillsammans på utvecklingssamtalen har kommit fram till hur de ska utformas. Några har en läxa i veckan, några har två och några har ingen. 

För de elever som har läxor är min ambition följande:

  • Ma-läxan fås på måndagar och lämnas in när den är klar, senast nästkommande måndag.
  • Sv-läxan fås på tisdagar och lämnas in när den är klar, senast nästkommande tisdag.
För att eleverna ska känna sig trygga med sin läxa och veta vad de ska göra behöver vi arbeta med läxan i skolan först. Det är inte alltid som eleverna har hunnit göra det och då skickar jag inte hem läxan förrän de vet vad de ska göra. Därför kan det hända att läxan kommer en dag senare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar