fredag 23 september 2016

Fredag 23/9 - Vecka 38

Hallå där,

Nedan följer några foton från veckan som gått. 


Avslappning är skönt efter en intensiv dag. 
Vi har samma avslappningsmusik som i våras och eleverna kommer oftast snabbt till ro när de hör musiken. De vuxna brukar också vara med och ligga bredvid om vi så önskar. 


Engelska i grupp 1. Från och med nästa vecka kommer gruppen att delas in i två mindre grupper under engelsklektionerna för att anpassa undervisningen bättre till den nivå eleverna ligger på. 
Här jobbar vi tillsammans i boken Rabbit. 
Vi pratar om saker som kan vara gröna och gula. 
Can a bird be yellow?
Can a fish be green?
När eleverna varit osäkra söker vi på Google för att hitta svaret. Soltimme i helklass med Asad. 
På tavlan visas olika situationer som kan uppstå i skolan och vi får komma med förslag på hur vi kan agera i de olika situationerna. Vi har jobbat mycket med liknande övningar och fått till bra diskussioner. När något händer på rasten kopplar vi det till soltimmen och påminner varandra om de bra lösningarna vi kom fram till. Målet är givetvis att förebygga att till exempel bråk eller utanförskap uppstår, därför lägger vi stor vikt vid hur vi som elever och personal ska verka för att skapa en så trygg miljö som möjligt för oss själva och våra vänner. 

Trevlig helg! 
Hälsningar elever och personal i 1-4A

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar